O nás

O nás

Národný ústav detských chorôb založil svoje občianske združenie Národný ústav detských chorôb Deťom. Chceme sa touto formou uchádzať aj o rôzne granty a zapájať sa do projektov. Občianske združenie bude slúžiť ako ďalší zdroj finančnej pomoci pre našich pacientov a aj zamestnancov. Často sa na nás obracajú rôzny sponzori, ale aj rodičia našich pacientov,  ktorí chcú pomôcť nášmu ústavu. Doteraz sme pomoc od sponzor riešili cez rôzne nadácie a o združenia, ktoré majú jednotlivé kliniky. Jednotné OZ však nemocnici chýbalo. Veríme, že spolu s našim združením NUDCH Deťom zorganizujeme mnohé pekné aktivity, ale aj pomôžeme našim pacientom ako aj našim zamestnancom. Bez akýchkoľvek pochýb si to zaslúžia.